Yurt Dışı Sigorta Borçlanma Talep Dilekçesi

Borçlanma talepi dilekçesini sitemizde bulabilirsiniz. Aşağıya eklediğimiz bu formun arka kısmında da belirtildiği gibi yurt dışı günlerinizi borçlanmak istiyorsanız bu dilekçeyi kullanabilirsiniz.

Yurt Dışı Sigorta Borçlanma Talep Dilekçesi Açıklamalar

 • Bu belge, 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı hizmet borçlanma taleplerinde kullanılacaktır.
 • Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.

SGK’ya Borçlanmak İsteyenler Başvuruyu Nereye Yapacak

 • Yurtdışı hizmetlerini/sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak isteyenlerden;
 • a) Türkiye’de çalışması bulunmayanlar ile son defa işçi veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde geçen çalışmaları bulunanlar ve ev kadınlığında geçen süreleri borçlanmak isteyenler başvuruyu nereye yapacak?   Türkiye’deki ikametlerine en yakın yurtdışı borçlanma işlemlerini yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,
 • b) Sosyal güvenlik sözleşmesine göre hizmet akdi veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar ve İsviçre’de çalışması bulunanlar başvuruyu nereye yapacak?  “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı – Sıhhiye/ANKARA” adresine,
 • c) Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ile sosyal güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsü ile aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar başvuruyu nereye yapacak?  “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Sıhhiye/ANKARA” adresine. başvuruda bulunacaklardır.

Belge Nasıl Doldurulacak?

 • Borçlanılacak hizmetlere/sürelere ait belgelerin, Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi ekinde eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi, işlemlerin bir an önce sonuçlandırılmasında yararlı olacaktır.
 • Belgenin 9 numaralı bölümüne borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınmasını istediğiniz miktar yazılmalıdır. 3201 sayılı Kanunun 4.maddesine göre borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadardır. 8.5.2008 tarihinden önce devlet memuru statüsünde çalışmaya başlayanların yurtdışı borçlanma miktarı 657 sayılı Kanuna göre intibak ettirilecek derece, kademe ve ek göstergeler üzerinden hesaplanacağından belgenin 9 numaralı bölümde kazançla ilgili bir tercih yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • İsviçre’deki primlerinin Türkiye’ye transfer edilmesi talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenlerden borçlanma talebinde bulunanların 10 numaralı bölümde yer alan seçeneklerden birinin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretleyerek tercihlerini kullanmaları gerekmektedir. Prim transferi talepleri SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığınca CH/TR formüleri ile İsviçre Sigorta Kurumuna iletilmektedir. Talepte bulunanlar, anılan formülerin düzenlenmesi için bizzat Türkiye’deki ikametlerine en yakın “Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine” müracaat edeceklerdir.
 • Yurtdışında geçen hizmetlerinizin/sürelerinizin tamamını veya dilediğiniz kadarını borçlanabilirsiniz. Borçlanmak istediğiniz süreye ilişkin seçeneklerden yalnızca birinin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretlemelisiniz. Yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istiyor iseniz 11 numaralı bölümde belirtilen ikinci seçeneğin önündeki kutuyu mutlaka ( X ) ile işaretlemeniz gerekiyor. Borçlanacağınız sürenin başlangıç ve bitiş tarihini yazmanız gerekmektedir. Yurtdışındaki hizmetlerinizin bir kısmını borçlanmak istediğiniz halde borçlanacağınız sürelerin tarih aralığını belirtmemeniz halinde borç tahakkukunuz yurtdışındaki sigortalılık sürenizi gösterir belgedeki son tarihten geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.
 • Kısmi aylık alıyorsanız kısmi aylığınızı tam aylığa dönüştürecek yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin asgarisini veya tamamını borçlanma hakkınız bulunmaktadır.

Yurt dışındaki sürenin bir kısmını borçlanacaklar

Borçlanmak istediğiniz süreye ilişkin tercihinizi üçüncü seçeneğin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretlenecek. Ayrıca borçlanacağınız sürenin başlangıç ve bitiş tarihini yazarak belirtmeniz gerekmektedir.

Yurt dışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istediğiniz halde borçlanacağınız sürelerin tarih aralığını belirtmemeniz durumunda borç tahakkukunuz yurtdışındaki sigortalılık sürenizi gösterir belgedeki son tarihten geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.

 • Türkiye’de çalışması bulunanlar, 13 numaralı bölümün ilgili kurum veya statüsünün önündeki kutu ( X  ) ile işaretleyecek. Sigorta sicil numaraları ve çalışma süreleri ilgili alanlarda belirteceklerdir. Türkiye’de çalışma yoksa “Türkiye’de çalışmam yoktur” ibaresinin önündeki kutunun  ( X ) ile işaretlenmesi unutulmayacaktır.
 • Türkiye’de veya yurtdışındaki adresin/adreslerin belgenin sol alt bölümlerine mutlaka yazılması gerekmektedir. Ayrıca, bu adreslerden hangisinin tebligat adresi olarak kullanılacağı da 8 numaralı bölümdeki seçeneklerden biri ( X  ) ile işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.

Belgeye borçlanılacak hizmetin niteliğine (çalışma, boşta geçen süre, ev kadınlığı süresi ) göre durumunuza uygun olan yurtdışı belgesi eklenecektir.

Yurtdışı Borçlanma Dilekçesi

Bu Konuda Cevap Aranan Konular

 • yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi
 • sgk yurtdışı hizmet borçlanma talep dilekçesi
 • yurt dışı borçlanma talep dilekcesi
 • yurtdışı borçlanma dilekçesi
 • yurtdisi borclanma talep formu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir