Ödenen Primlerin Geri Alınması için Toptan Ödeme Talep İşlemleri

Sigortalılık süresi veya prim ödeme gün sayısı yeterli olmadığı için malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya, kendisi adına ödenen sigorta primlerinin her yıla ait tutarı, primin ait olduğu yıldan itibaren yazılı istek tarihine kadar geçen yıllar için geri ödeme almak istemesi durumunda dilekçe ve beyan belgesi ile bunu yapabilir.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğum halde aylık bağlanmasına hak kazanamadım. 5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesi uyarınca tarafıma toptan ödeme yapılmasını arz ederim.

Örnek Dilekçe: Toptan Ödeme Dilekçesi
SGK-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt

Ödenen Primlerin Geri Alınması için Toptan Ödeme Talep İşlemleri Bilinmesi Gerekenler:

  • Yaş şartını doldurduğu taktirde emeklilik şartlarını yerine getiremeyenler toptan ödeme şeklinde ödediği primleri alabilir.
  • Eğer sigortalı ölmüşse primleri hak sahiplerince yine alınabilir. 5510 sayılı Kanunun 36. maddesi uyarınca; ölen sigortalının prim gün sayısı veya sigortalılık süresinin yetersiz olması nedeniyle hak sahiplerine ölüm (dul – yetim) aylığı bağlanamaması durumunda toptan ödeme şeklinde hak sahiplerine verilir. Burada paylaşım şu şekilde yapılmaktadır. Toptan ödemenin, yüzde 50’si toptan ödeme alacak çocuğu yoksa yüzde 75’i eşine verilir. Çocukların her birine ise toptan ödeme yüzde 25 oranında paylaştırılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir